logotyp
VFU-portalen

Välkommen till VFU-portalen

VFU-portalen är ett administrativt verktyg för placering av lärarstudenter från Uppsala universitetet som ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Om VFU-portalen

Här finner du som VFU-samordnare den information du behöver för att samordna VFU i din kommun. Du kan bland annat se vilka studenter som är aktuella för VFU, ta ut rapporter, se VFU-perioder, arbeta med arbetsplatser och handledartillgänglighet samt placera studenter.

Om VFU

VFU är den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen och består av utbildning i förskola eller skola. Under VFU ges studenter möjlighet att träna och utveckla sina färdigheter som lärare.